• شرکت مهاربندسازان البرز: قزوین، بلوار شهید سلیمانی (نوروزیان)، کوچه سحر، پلاک 1
  • 02833324500

Blog

Familiarity with the history of modern interior decoration

Familiarity with the history of modern interior decoration

One of the main and important differences between modern interior decoration and new decorations is how long the desired decoration style has been used. The new decoration style is one of the most up-to-date decoration styles, in which creativity ...

Design of a modern villa in Iran

Design of a modern villa in Iran

Always keep in mind that seeing an image, we can not put it into practice, although in modern villas, 3D images and drawings can give a good idea to the designer and architect, but the reality of this We ...

The difference between interior decoration and interior design

The difference between interior decoration and interior design

Interior decoration is a job that does not require much knowledge and practical activities and primarily pays attention to aesthetics. Decorators usually do not involve themselves in reconstruction or structural planning. When the construction work is completed, their work ...

تفاوت دکوراسیون داخلی با طراحی داخلی

تفاوت دکوراسیون داخلی با طراحی داخلی

دکوراسیون داخلی شغلی است که نیاز چندانی به دانش و فعالیت های عملی ندارد و در درجه اول به زیبا شناسی توجه دارد. دکوراتورها معمولا خود را درگیر بازسازی و یا برنامه ریزی ساختاری نمی کنند. زمانی که فعالیت ...

مهم ترین اصول طراحی ویلای مدرن

مهم ترین اصول طراحی ویلای مدرن

در دنیای امروزی انسان به دنبال کوچک ترین فرصتی می گردد که از محیط پر تلاطم شهری خارج شود، به همین دلیل بهترین مکان برای پناه بردن به طبیعت، ویلاست. در کشور ما و به دلیل وجود مناطق بکر ...