• شرکت مهاربندسازان البرز: قزوین، بلوار شهید سلیمانی (نوروزیان)، کوچه سحر، پلاک 1
  • 02833324500

پروژه اجرا شده

حرم عبدالعظیم حسنی (ع)

حرم عبدالعظیم حسنی (ع)

عملیات جداره سازی و بهسازی میدان و پیاده راه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) عملیات مرمت سردر ورودی اصلی حرم عبدالعظیم حسنی (ع)  پروژه بهسازی و جداره سازی پیاده راه حرم عبدالعظیم که علاوه بر پیرایش جداره‌ها از زواید و الحاقات ...

خانه فرهنگ منتظری

خانه فرهنگ منتظری

 عملیات احداث و تکمیل خانه فرهنگ منتظری  مجموعه خانه فرهنگ منتظری در زمینی به مساحت 648 مترمربع اجرا شده است.  این پروژه دارای چهار طبقه­ شامل زیرزمین، طبقه همکف، طبقه اول و طبقه دوم می باشد که در بافت ...